ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมณี พัดขำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื่น

LINK การศึกษา

วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 06 ก.ค. 2563
ชื่อวิดีโอ : โครงงานคุณธรรมโรงเรียนบ้านแม่ตื่น
วันที่ : 01 ก.ค. 2562 เวลา 10:14
รายละเอียด

โครงงานคุณธรรมโรงเรียนบ้านแม่ตื่น อ.ท่าสองยาง จ.ตาก