ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมณี พัดขำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื่น

LINK การศึกษา

โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ได้ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันพุธ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 30 พ.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 68
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ได้ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันพุธ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่าน....ในวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่ตื่นขอรับการสนับสนุนบริจาค และเรียนเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่...นายมณี พัดขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื่น โทร.087-2053380