ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมณี พัดขำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื่น

LINK การศึกษา

โรงเรียนบ้านแม่ตื่นขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา2562

วันที่ 21 มี.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 176
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่าน....ในวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่ตื่นขอรับการสนับสนุนบริจาค และเรียนเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่...นายมณี พัดขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื่น โทร.087-2053380