ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมณี พัดขำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื่น

LINK การศึกษา

โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ได้ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันพุธ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 30 พ.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 68
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
28 ก.พ. 2563 ท่านองคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะผู้ติดตาม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตากได้มามอบสิ่งของพระราชทาน(ผ้าห่ม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตื่น อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน 20 คน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่ตื่นซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่ 4 โดยมีนาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นายมณี พัดขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื่น และผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆในอำเภอท่าสองยาง หน่วยงานราชการอื่นๆ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตื่น ร่วมให้การต้อนรับ