ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมณี พัดขำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื่น

LINK การศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 06 ก.ค. 2563
เปิดการเรียนการสอน